DARBO ORGANIZAVIMAS DARŽELYJE

Noreikiškių lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis” budintys asmenys dirba pagal sudarytą grafiką nuo 7.00 val. iki 18.00 val.
Direktorė ir sekretorė-archyvarė dirba įprastine tvarka.
Informacija teikiama telefonais: 8 37 397294, 8 37 397255.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos, logopedės, psichologė, meninio ir neformaliojo ugdymo mokytojos dirba nuotoliniu būdu ir vykdo ugdomąjį procesą/ konsultacijas elektroninio dienyno „Mūsų darželis” platformoje.