Bendrystė su kitomis ugdymo įstaigomis

„Šimtas zuikių susirinko,

Net žalia girelė linko.

Pakalbėję, pasitarę,

Jie mokyklą atidarė.“ /E. Mieželaitis/

       Šiek tiek mažiau  „zuikučių“, logopedžių ir mokytojų ankstyvą gegužės 26d. rytmetį skubėjo į Kauno r. Raudondvario lopšelį-darželį „Vyturėlis“. Čia vyko Kauno r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų 3-7 m. amžiaus vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos konkursas „Zuikių mokyklėlė“. Vieni drąsiau, kiti ne taip drąsiai, dovanojo susirinkusiems savo eilėraščius. Mūsų drąsiausi „zuikiai“  –  Einė Turčinskaitė iš 05 „Lapiukų“ gr. ir Benas Mickevičius iš 09 „Pelėdžiukų“ grupės  deklamavo eilėraščius apie Pempę, kuri rengėsi skrist į puotą (Z. Gaižauskaitė) ir Saulytės karietą (R. Skučaitė). O kaip smagu buvo kartu su „Zuikiu“ pašokti ir pažaisti.

      Dėkojame konkurso organizatoriams, Kauno r. logopedų ir specialiųjų pedagogų metodiniam būreliui, Kauno r. švietimo centrui ir Kauno r. Raudondvario lopšeliui – darželiui „Vyturėliui“ už svetingumą, gerą nuotaiką, skanų „Zuikio“ pyragą ir vasariškas dovanas.

Parengė logopedės Irma Mikulėnienė ir Jolanta Marija Skrodenienė