Ąžuolyno sambūrio konferencija

           2022 m. spalio 12 d. vyko Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų „Ąžuolyno” sambūrio konferencija „Įtraukusis ugdymas. Kaip mums sekasi?”. Konferenciją organizavo Šiaulių lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”. Šios konferencijos tikslas – skatinti ugdymo įstaigų bendruomenes bendradarbiauti per pozityvią gerosios patirties sklaidą ir siekiant užtikrinti kokybišką įtraukujį ugdymą plėtojant įtraukaus ugdymo idėjas. Mūsų įstaigos komanda (direktorė S. Makaveckienė, pavaduotoja ugdymui V. Budreckienė, neformaliojo ugdymo mokytoja S. Čižikienė) konferencijoje pristatė pranešimą „Įtraukusis ugdymas ugdant sumanią, sveiką ir aktyvią asmenybę”, taip pasidalinant savo įstaigos gerąją darbo patirtimi. Keletas akimirkų…