REKOMENDACIJOS TĖVAMS

KĄ TURĖTUMĖTE ŽINOTI ATVYKUS Į DARŽELĮ KARANTINO METU:

(nuo 2020 06 01)

 1. Vaikus į įstaiga priimame nuo 7 30 iki 9 00 val., vėliau varteliai bus užrakinami.
 2. Atvesdami ir paimdami iš įstaigos vaikus turite dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir pirštines. Suaugę asmenys be kaukių ir pirštinių į įstaigos teritoriją nebus įleidžiami.
 3. Vaiką į darželį atveda ir pasiima vienas suaugęs asmuo.
 4. Atvedant vaikus į įstaigą prašome nesibūriuoti ir laikytis saugaus atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 5. Vedant vaiką į darželį eikite artimiausiu keliu prie grupės lauko durų. Vaikai priimami tik per jūsų grupės lauko įėjimą.
 6. Skambučiu prie grupės lauko įėjimo iškviesite darbuotojas (mokytoją arba mokytojos padėjėją) kurios nusives vaiką į persirengimo patalpą ir matuos kūno temperatūrą, bus vertinama jo sveikatos būklė (5-10 min.). Jei darbuotojas pastebės užkrečiamos ligos simptomą, vaikas ugdytis kartu su kitais vaikais nebus leidžiamas ir jį tuojau pat turėsite pasiimti.
 7. Vaikai įstaigoje bus maitinami įprasta tvarka. Draudžiama nešti maistą į įstaigą.
 8. Karantino metu, norint užtikrinti vaikų ir darbuotojų epidemiologinį saugumą, draudžiama nešti žaislus ir pašalinius daiktus.
 9. Vaikus iš įstaigos pasiimsite ta pačia tvarka, prie grupės lauko durų (paskambinus skambučiu) arba grupės žaidimų aikštelėje. Prašome į vaikų žaidimo aikštelę neiti ir laukti vaiko prie žaidimo aikštelės.
 10. Pasiėmę vaikus nedelskite, nestoviniuokite ir nesibūriuokite, laikykitės saugaus atstumo nuo kitų vaikų ir jų tėvų bei įstaigos darbuotojų.
 11. Į įstaigos patalpas nebūsite įleidžiami. Labai prašome turint klausimų ar pageidavimų susisiekti su grupės darbuotojais prie grupių įėjimų pateiktais telefonais.
 12. Turint klausimų administracijai (ūkvedžiui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, pavaduotojui ugdymui, psichologui, logopedui ir kt.), kreipkitės bendru įstaigos telefonu 837397255, 865261219, direktorės ir sekretorės telefonu 837397294, 865261218.