Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa „Sumanus vaikas“

       Nuo 2021-09-01 lopšelis-darželis dirbs pagal atnaujintą ikimokyklinio ugdymo programą „Sumanus vaikas“. Kurioje prioritetas teikiamas sumanios asmenybės ugdymui bei sveikatos ugdymui – sveikai gyvensenai ir subalansuotai mitybai, aktyviai fizinei veiklai, darbui su vaikais, turinčiais kalbos bei komunikacijos sutrikimų.  Ugdymo turinį pedagogai orientuoja į įstaigos savitą koncepciją, kad „ateitis priklauso tiems, kurie tiki svajonės grožiu“, kurią stengiamės įskiepyti ir savo ugdytiniams per ugdymo procesą. 

Zipio programos įgyvendinimas

    Mūsų įstaiga kiekvienais metais dalyvauja tarptautinėje prevencinėje programoje „Zipio draugai“. Dalyvauja visos priešmokyklinio ugdymo grupės. Keletas akimirkų iš programos įgyvendinimo….

                               

Fizinis aktyvumas lopšelyje – darželyje

       Kiekvieną dieną neformaliojo ugdymo mokytoja S. Čižikienė lanko ugdytinius grupėse, atlieka rytines smagias mankštas, taip  pasyvią veiklą keičiant aktyvia. Sportas – sveikata!  Keletas akimirkų iš priešmokyklinio ugdymo grupės „Išminčių miestelis“ akimirkų…