Skirti GPM dalį galite iki rugpjūčio 20 d.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS KAUNO R. NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ “ĄŽUOLĖLIS” 2019-2020 METAIS!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, ugdytinių tėvelius, senelius, socialinius partnerius paremti Kauno r. Noreikiškių lopšelį-darželį “Ąžuolėlis”, skiriant iki 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

Tai galite padaryti dar iki 2020-08-20.

Toliau skaityti „Skirti GPM dalį galite iki rugpjūčio 20 d.“