Dėkojame!

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME VISIEMS MATERIALIAI PARĖMUSIEMS KAUNO R. NOREIKIŠKIŲ LOPŠELĮ-DARŽELĮ “ĄŽUOLĖLIS” 2019 METAIS!

Ši finansinė parama – didelė paspirtis gerinti  vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti įstaigos materialinę bazę.
Kviečiame  darbuotojus, ugdytinių tėvelius, senelius, socialinius partnerius paremti Kauno r. Noreikiškių lopšelį-darželį “Ąžuolėlis”, skiriant 1,2 proc. valstybei jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Tai galite padaryti  iki 2020-07-01.

Jei norėtumėte skirti 1,2 proc. paramą internetu:

Toliau skaityti „Dėkojame!“