Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Prisijungiant prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, tradiciškai atminimo žvakelės uždegtos ir mūsų darželio languose.
Sausio 13-ą dieną kartu prisimename Laisvės gynėjus, kurie 1991 metais šią dieną taikiu protestu pasipriešino Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga perimti Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja karine technika ginkluota desantininkų grupė. Nors televizijos bokštas ir buvo užimtas, tačiau tolesnių planų pulti Parlamentą kariškiai atsisakė dėl ryžtingai gyva siena sustojusių Laisvės gynėjų. Tą dieną 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14.

GALIMYBĖS: Naujas Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams

Ką tik pasirodė, jau vienuoliktą kartą leidžiamas, VDU Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams.

Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, mūsų įstaiga siūlo praktiką ikimokyklinio ir priešmokyklino ugdymo studijų programų studentams. Praktiką taip pat gali atlikti ir kitų studijų programų studentai: informatikos mokslų studijų programos studentai, menų studijų programos studentai, socialinių mokslų (psichologija, socialinis darbas) programos studentai.

Praktikų ir savanorystės katalogas VDU studentams